Logo

DRIFTTILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2022

Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
53 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,2 millioner. TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2021
Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
49 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,1 millioner. 
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2020
Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
49 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,1 millioner. 
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2019
Det ble fordelt kr. 8 795 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 8,795 millioner. 
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2018
Det ble fordelt kr. 9 962 000 millioner kr i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,46 millioner. Dette tilsvarer 11,2 % av av innrapportert brutto driftskostnad.
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under:


LAM 2022

3 638 879 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) er fordelt. 
Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Dere kan lese mer om ordningen herLarvik idrettsråd har fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF, samt vedtak på idrettsrådets årsmøte.

  3 980 711 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2021

  Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

   3 175 942 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2020

   Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

   3,2 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2019

   Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.


   3,18 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2018

   Det er i 2018 kr 367 324 657 til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 3 189 698.

   Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her​ 

   .

   Idrettsrådet

   Larvik Idrettsråd