Logo


TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2021

Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 

49 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,1 millioner. 

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

Tildelingsbrev lag og foreninger 2021
Fordeling av tilskudd fra Larvik kommune 2021 

Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 2021, vedtak 
Høringsuttalelse Larvik idrettsråd
Detaljert fordeling Larvik idrettsråd

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2020

Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 

49 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,1 millioner. 

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

Tildelingsbrev lag og foreninger 2020
Fordeling av tilskudd fra Larvik kommune 2020 

Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 2020, vedtak 
Høringsuttalelse Larvik idrettsråd
Detaljert fordeling Larvik idrettsråd


TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2019

Det ble fordelt kr. 8 795 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 

47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 8,795 millioner. 

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

Tilskudd Larvik kommune 2019

Fordeling av tilskudd fra Larvik kommune 2019Høringsuttalelse Larvik idrettsråd


TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2018


Det ble fordelt kr. 9 962 000 millioner kr i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 

47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,46 millioner. Dette tilsvarer 11,2 % av av innrapportert brutto driftskostnad.

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under:

Tilskudd Larvik kommune 2018

Fordeling av tilskudd fra Larvik kommune 2018Høringsuttalelse Larvik idrettsråd

ANDRE TILSKUDD:

INKLUDERING I IDRETTSLAG
Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? 


Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993. 

Utlysning av spillemidler "Inkludering i idrettslag" del 2 2020

Idrettslagene i Larvik inviteres til å søke på disse midlene: 

Søknad om tilskudd til Inkludering i idrettslag 2020

Frist 30.09.20Se utlysningsbrev for mer informasjon.

Dere finner mer informasjon om ordningen her

Her finner du forskningsrapporter, fagrapporter, nettsider, nyhetsartikler og foredrag om og relatert til inkludering.

Utlysning av spillemiddelordningen Inkludering i IL, del 1 2020

Tildeling del 1 2020

Viser også til rapport fra 2018.     
NOU 2017: 2 - Integrasjon og tillit
NIFS FLYKTNINGEFOND:Idrettslag kan søke om inntil kr. 25 000,- til ulike tiltak. Søknadsfristen er 5. april 2017! Les mer her.


----------------------------------------------------------------------------------

LAM 2021

3 980 711 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) er fordelt. 
Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. 
  Dere kan lese mer om ordningen her.

  Larvik idrettsråd har fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF, samt vedtak på idrettsrådets årsmøte.


  3 175 942 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2020

  Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

  3,2 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2019

  Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.


  3,18 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2018

  Det er i 2018 kr 367 324 657 til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 3 189 698.

  Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her​ 

  .

  Idrettsrådet

  Larvik Idrettsråd