Logo

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2023


Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9 millioner. 

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under:​


TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2022

Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
53 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,2 millioner. 


TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2021
Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
49 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,1 millioner. 
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2020
Det ble fordelt kr. 9 600 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
49 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,1 millioner. 
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2019
Det ble fordelt kr. 8 795 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 8,795 millioner. 
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2018
Det ble fordelt kr. 9 962 000 millioner kr i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 
47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,46 millioner. Dette tilsvarer 11,2 % av av innrapportert brutto driftskostnad.
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under:

INKLUDERING I IDRETTSLAG

Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten- fordeling av tilskudd 2023

Kulturdepartementet har ved årets fordeling av spillemidler satt av 125 millioner kroner til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og ungdom i alderen 6–19 år.

115 millioner kroner blir fordelt til alle kommuner som har 200 eller flere barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt (se statistikk her).

Larvik idrettsråd har fordelt kr. 1.306.536. 

Her finner dere mer informasjon:


Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? 

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993. 


ANDRE TILSKUDD:

LAM 2023

Idrettslag og idrettsråd mottar 446,5 mill. kroner i Lokale Aktivitetsmidler for 2023

Larvik er tildelt kr. 3,7 millioner.  Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

LAM 2022

3 638 879 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) er fordelt. 
Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Dere kan lese mer om ordningen herLarvik idrettsråd har fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF, samt vedtak på idrettsrådets årsmøte.

  3 980 711 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2021

  Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

   3 175 942 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2020

   Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

   3,2 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2019

   Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.


   3,18 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2018

   Det er i 2018 kr 367 324 657 til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 3 189 698.

   Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her​ 

   .

   Idrettsrådet

   Larvik Idrettsråd