Logo

Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd

Larvik idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

 

Larvik idrettsråd er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) gjennom idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og bestemmelser. Idrettslag Larvik kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av Larvik idrettsråd.

Oppgaver

Idrettsrådet skal, iht. våre lover.  
a) Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
b) Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.
c) Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale
idrettspolitiske handlingsprogram.
d) Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og
frivillig virke.

Idrettsrådet

Larvik Idrettsråd