Logo

Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til opparbeiding av idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftslivsanlegg, samt kulturbygg. Frist for søknad om spillemidler er 1. september. Søknad sendes Larvik kommune.

Vi har laget et skriv med informasjon og linker til idrettslag: se Anleggshjelp

Anleggskontakter: Kontaktpersoner  i særforbund, særkretser/regioner og idrettskretser

For mer info se kommunens nettside og Vestfold og Telemark fylkeskommunes nettside

Rapport spillemiddelanlegg 2021

Rapport spillemiddelanlegg 2020

Rapport spillemiddelanlegg 2019

Rapport spillemiddelanlegg 2018

Rapport spillemiddelanlegg 2017    

Rapport spillemiddelanlegg 2016           

Rapport spillemiddelanlegg 2015

 

12,6 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik, 25.05.2023

Larvik søkte om 56 millioner i spillemidler for 66 anlegg (33 ordinære og 33 nærmiljøanlegg). 

​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  25.05.2023. 4 ordinære og 3 nærmiljø-søknader ble ikke godkjent på bakgrunn av gjeldende bestemmelser.

Larvik ble tildelt 12 650 000 millioner til 31 anlegg, fordelt på 16 ordinære (10 rehabiliteringer) og 15 nærmiljøanlegg (1 rehabilitering). ​

Her finner du fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2023.

Samlet anleggskostnad utgjør ca. 72,6 millioner.​ Se oversikt over fordelingen til Larvik 2023: 20 idrettslagseide anlegg og 11 kommunale anlegg.

Etterslepet på Spillemidler er nå 11,4 millioner, ca. 1 års ventetid pr. mai 2023. 

Spillemiddelordningen skiller mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, og det finnes egne regelverk for disse to delene av tilskuddsordningen. Viser til anleggsrapportene.


13,7 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik, 02.06.2022

Larvik søkte om 32,6 millioner i spillemidler for 67 anlegg (29 ordinære og 38 nærmiljøanlegg). ​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  2. juni. Larvik ble her tildelt 13 698 000 millioner til 25 anlegg, fordelt på 7 ordinære (6 rehabiliteringer) og 18 nærmiljøanlegg. ​To idrettslag fikk tilskudd: Kvelde kunstgress rehabilitering og Nanset IF Aktivitetspark. Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2022, - se hele saken her og Spillemidler 2022 - 13,7 millioner til Larvik.​

Samlet anleggskostnad utgjør ca. 153,7 millioner!​ Etterslepet på Spillemidler er nå 18,9 millioner, ca. 2 års ventetid pr. juni 2022. 2 idrettslagseide anlegg fikk spillemidler i 2022. Se detaljer her.

Spillemiddelordningen skiller mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, og det finnes egne regelverk for disse to delene av tilskuddsordningen. Viser til anleggsrapportene.

  11,6 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik, 02.06.2021

  Larvik søkte om 36,8 millioner i spillemidler for 65 anlegg (36 ordinære og 29 nærmiljøanlegg). ​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  2. juni. Larvik ble her tildelt 11 597 000 millioner til 24 anlegg, fordelt på 15 ordinære og 9 nærmiljøanlegg. ​Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2021, og Spillemidler 2021 - 11,6 millioner til Larvik kommune.​

  Samlet anleggskostnad utgjør ca. 145,9 millioner!​ Etterslepet på Spillemidler er nå 25,2 millioner, ca. 2 års ventetid pr. juni 2021. Ingen idrettslagseide anlegg fikk spillemidler i 2021

  Spillemiddelordningen skiller mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, og det finnes egne regelverk for disse to delene av tilskuddsordningen. Viser til anleggsrapportene.

  10,9 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik, 03.06.2020

  Larvik søkte om 35 millioner i spillemidler for 60 anlegg (34 ordinære og 26 nærmiljøanlegg). ​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  3. juni. Larvik ble her tildelt 10 998 000 millioner til 16 anlegg, fordelt på 12 ordinære og 4 nærmiljøanlegg. ​Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2020, og Spillemidler 2020 - 10,9 millioner til Larvik.​

  Samlet anleggskostnad utgjør ca. 145 millioner!​ Etterslepet på Spillemidler er nå 19,7millioner, 2 års ventetid. Alle idrettslagseide anlegg har nå fått sine spillemidler. Etterslepet på kommunale medfinansiering derimot er på 15,3 millioner, 8 år estimert ventetid.


  12 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik, 11.6.2019

  • Larvik søkte om 35 millioner i spillemidler for 31 anlegg (25 ordinære og 6 nærmiljøanlegg). ​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  11. juni. Larvik ble her tildelt 12 067 000 millioner til 9 anlegg, fordelt på 3 ordinære og 6 nærmiljøanlegg. ​Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2019. 

   Samlet anleggskostnad utgjør 185 millioner!​ Etterslepet på Spillemidler er nå 23 millioner, 2 års ventetid. Etterslepet på kommunale medfinansiering er nå 14.6 millioner, 7,3 år estimert ventetid.

  10,4 millioner til idrettsanlegg i Larvik​ 4. juni 2018

  ​Larvik søkte om 40,4 millioner kr. i spillemidler for 24 anlegg. ​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  4. juni, og Larvik ble her tildelt 10,4 millioner kr. til 13 anlegg! 

  ​Dette dessverre en kraftig nedgang i forhold til rekordtildelingen på 15,1 millioner i 2017. Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2018. 

  Fordelingen til Larvik med 3,5 millioner til 6 idrettslagseide anlegg finner du her. Samlet anleggskostnad utgjør 103,4 millioner kr!​

  Idrettsrådet

  Larvik Idrettsråd