Logo

Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til opparbeiding av idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftslivsanlegg, samt kulturbygg. Planene for anlegg det søkes om spillemidler til, må på forhånd være idrettsfunkjsonelt godkjent av departementet eller kommunen. Frist for søknad om spillemidler er 1. september. Søknad sendes Larvik kommune.

Vi har laget et skriv med informasjon og linker til idrettslag: se Anleggshjelp

For mer info se kommunens nettside og Vestfold og Telemark fylkeskommunes nettside

Rapport spillemiddelanlegg 2019

Rapport spillemiddelanlegg 2018

Rapport spillemiddelanlegg 2017    

Rapport spillemiddelanlegg 2016           

Rapport spillemiddelanlegg 2015

 

10,9 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik, 03.06.2020

  • Larvik søkte om 35 millioner i spillemidler for 60 anlegg (34 ordinære og 26 nærmiljøanlegg). ​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  3. juni. Larvik ble her tildelt 10 998 000 millioner til 16 anlegg, fordelt på 12 ordinære og 4 nærmiljøanlegg. ​Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2020, og Spillemidler 2020 - 10,9 millioner til Larvik.
  • Samlet anleggskostnad utgjør ca. 145 millioner!​ Etterslepet på Spillemidler er nå 19,7 millioner, 2 års ventetid. Alle idrettslagseide anlegg har nå fått sine spillemidler. Etterslepet på kommunale medfinansiering derimot er på 15,3 millioner, 8 år estimert ventetid.12 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Larvik, 11.6.2019

  • Larvik søkte om 35 millioner i spillemidler for 31 anlegg (25 ordinære og 6 nærmiljøanlegg). ​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  11. juni. Larvik ble her tildelt 12 067 000 millioner til 9 anlegg, fordelt på 3 ordinære og 6 nærmiljøanlegg. ​Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2019. 
  • Samlet anleggskostnad utgjør 185 millioner!​ Etterslepet på Spillemidler er nå 23 millioner, 2 års ventetid. Etterslepet på kommunale medfinansiering er nå 14.6 millioner, 7,3 år estimert ventetid.


10,4 millioner til idrettsanlegg i Larvik​ 4. juni 2018

Larvik søkte om 40,4 millioner kr. i spillemidler for 24 anlegg. ​​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  4. juni, og Larvik ble her tildelt 10,4 millioner kr. til 13 anlegg! 

​Dette dessverre en kraftig nedgang i forhold til rekordtildelingen på 15,1 millioner i 2017. Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2018. 

Fordelingen til Larvik med 3,5 millioner til 6 idrettslagseide anlegg finner du her. Samlet anleggskostnad utgjør 103,4 millioner kr!​

Idrettsrådet

Larvik Idrettsråd