Logo
2020

UNGDOMMENS IDRETTSPRIS 

Benytt anledningen til å vise at dere setter pris på de fine ungdommene våre! Kandidatene behøver ikke å ha gjort seg spesielt godt bemerket som utøver innen sin idrett. Det kan være en utøver/utøvere som gjør en innsats med å hjelpe andre som trener, dommer, leder etc.

Denne prisen ble etablert i 2006, og deles ut årlig i forbindelse med Idrettsrådets årsmøte.

Se eget dokument for statutter og søknadsskjema.
Frist for innspill er 8. april 2020​

 

STATISTIKK PRISER LARVIK IDRETTSRÅD.LARVIK KOMMUNES HONNØRPRISER

I tillegg til våre to priser, deler også Larvik kommune ut en egen idrettspris.

Idrettsprisen
 utdeles for verdifull innsats for idrettslivet i kommunen. Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har eller har hatt nær tilknytning til idretten i Larvik.

Utøverprisen - aktiv utøver eller lag: Prisen deles ut til aktiv utøver eller lag i kommune for resultater på et høyt nivå.​2019: Christian Frost (frivillig) og Rebecca tao Jacobsen (aktiv utøver)

2018: Idrettsprisen gikk til Inger Johanne Stene​, og ​Utøverprisen (ny 2018) gikk til Hermann Stene​

2017: May Gørnvold       

I 2016 ble Laila Borg tildelt idrettsprisen 

Se tidligere tildelinger av idrettsprisen.​

 

ILDSJELPRISEN

Med denne prisen ønsker vi å hedre en person som gjennom en årrekke har gjort en stor innsats for idretten. Prisen er en flott anledning for hele Idretts-Larvik å vise sin takknemlighet til alle ildsjeler og frivillige i våre idrettslag.


Denne prisen ble etablert i 2011, og deles ut årlig i forbindelse med Idrettsrådets årsmøtet.

Se eget dokument for statutter og søknadsskjema.
Frist for innspill er 8 april 2020

Idrettsrådet

Larvik Idrettsråd