Logo

STATISTIKK OVER DE 20 STØRSTE IDRETTENEDiagrammet viser fordelingen for  20 av 40 særidretter. Total  var det 11301 aktive registrert pr. 31.12.2021. ​Fotball, håndball og golf har ca. 45 % av de aktive.
De 20 største har tilsammen 92 % av de aktive. Fordeling viser også ant. aktive jenter og gutter i aldersgruppen 0-19 år.
Se hele oversikten her.


Aktivitetstall

Medlemstall pr. 31.12.2021
Aktivitetstall pr. 31.12.2021


IDRETTENS SAMFUNNSREGNSKAP 2022

 Larviks befolkning vs. medlemsskap

Ser vi idrettens medlemstall opp mot befolkningstallene fra SSB (pr. 24.02.2022), kan vi si at:

  • 26 % av befolkningen i Larvik medlem i et idrettslag, tar vi med bedriftsidrettslag er andelen 27 %.
  • 50 % av befolkningen mellom 0-19 år er medlem i et idrettslag (5190  av 10327) (41% av medlemmene).
  • 36 % av befolkningen mellom 6-19 år er ikke medlem i et idrettslag (7600 pers), noe som er en økning på 8 % fra 2015!
  • Kun 20 % i aldersgruppen over 20 år er medlemmer, her er rekrutteringspotensialet over 30021 personer. Statistisk sett bør det være tilsvarende fordeling blant innvandrere i Larvik, noe som vil tilsvare et medlemstall på ca 1540.(12,2 %)
81 % av Larviks befolkning er under 67 år: 

 

Idrettsrådet

Larvik Idrettsråd