Logo

STATISTIKK OVER DE 20 STØRSTE IDRETTENEDiagrammet viser fordelingen for  20 av 42 særidretter. Total  var det 11184 aktive registrert pr. 31.12.2020. ​Fotball, håndball og golf har ca. 45 % av de aktive.
De 20 største har tilsammen 93 % av de aktive. Fordeling viser også ant. aktive jenter og gutter i aldersgruppen 0-19 år.
Se hele oversikten her.


Aktivitetstall

Medlemstall pr. 31.12.2021
Aktivitetstall pr. 31.12.2021 

 

Alder

Larvik ** kommune

Idretten *    

Innvandrere

0-5

2761

471

485

6-12

3488

3064

514

13-19

3892

2258

502

> 20 år

33365

8260

3937

SUM

43506

14053

5438

* m/bedriftsidretten
** befolkningstall pr. 01.01.2015 Kilde: SSB 

 

Larviks befolkning vs. medlemsskap

Ser vi idrettens medlemstall opp mot befolkningstallene fra SSB (pr. 01.01.2015), kan vi si at:

  • 30 % av befolkningen i Larvik medlem i et idrettslag, tar vi med bedriftsidrettslag er andelen 32 %.
  • 57 % av befolkningen mellom 0-19 år er medlem i et idrettslag (5793 av 10141)
  • 28 % av befolkningen mellom 6-19 år er ikke medlem i et idrettslag (2058 pers.)
Kun 25 % i aldersgruppen over 20 år er medlemmer, her er rekrutteringspotensialet over 25000 personer
Statistisk sett bør det være tilsvarende fordeling blant innvandrere i Larvik, noe som vil tilsvare et medlemstall på ca 1700.

 

Idrettsrådet

Larvik Idrettsråd