Logo

Høringsuttalelser

ANDRE DOKUMENTER
28.05.19: Fordeling av tilskudd 2019

09.05.19: Uttalelse fra Larvik Idrettsråd omdisponering midler E18

18.10.18: Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2019-22

27.09.18: Høringsuttalelse Spillemidler 2019 ​

15.05.18: Fordeling av tilskudd 2018 ​

01.11.17: Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2018-21

01.11.17: Høringsuttalelse Betalingssatser utleie 2018

29.10.17: Høringsuttalelse Spillemidler 2018

15.05.17: Fordeling av tilskudd 2017 ​

06.04.17: Uttalelse Retningslinjer for forskuttering av spillemidler og merverdiavgiftkompensasjon i Larvik kommune

31.01.17: Larvik Idrettsråd Uttalelse til reguleringsvarsel_gbnr 2009 14 - Vestre Fagerli 31012017

19.10.16: Søknader om tilskudd som skal behandles i.f.m. Strategidokumentet 2017-20

19.10.16: Høringsuttalelse Betalingssatser utleie 2017

15.09.16: Høringsuttalelse Spillemidler 2017
11.05.16: Fordeling av tilskudd 2016 

07.12.15: En plan for framtidig finansiering av idrettslagseide anlegg

21.10.15: Søknader i forbindelse med strategidokumentet 2016-19
21.10.15: Betalingssatserutleie 2016​
25.09.15: Spillemidler 2016​

01.09.15:  Innspill vedr. interkommunalt samarbeid 400 meter kunstisbane
08.05.15: Fordeling av tilskudd 2015
08.04.15: Brev til NHF region Sør ang. PW-cup
20.02.15: Kommuneplanens arealdel, KDP Larvik by og KDP Stavern by 2015-2027  

​30.10.14: Betalingssatser utleie 2015
​13.10.14: Søknader i forbindelse med strategidokumentet 2015-18
30.10.14: LHK søknad om ansvarlig lån
​26.09.14: Spillemidler 2015
05.05.14: ​Medfinansiering 5 mill til idrettsanlegg
12.05.14: Fordeling av tilskudd 2014
08.01.14: Utbygging av  Børresenskogen GBNR 2009/14 Vestre Fagerli​​     

Idrettsrådet

Larvik Idrettsråd