Larvik idrettsråd

SAKSDOKUMENTER  Årsmøte i Larvik idrettsråd 29.04.21 
Husk påmelding!
Årsmøte i Larvik idrettsråd er berammet til 29.4.21 (Digitalt)
Spillemidler til utstyr 2020 - søknadsfrist 10.03.21
Årsmøter i idrettslag, NIF har utsatt fristen 15. juni 2021.
NIF har utarbeidet en veileder for gjennomføring av skriftlig og digitalt årsmøte.

03.01.21
Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene.

God jul og god nyttår!


Momskompensasjonen for 2020 er fordelt,
og 5,2 millioner ​er utbetalt til idrettslagene i Larvik.

Totalt er det utbetalt 622.2 millioner​.


Larvik kommunes honnørpriser ble utdelt 4.11.20.

Tusen takk for et fantastisk arrangement!

Vi gratulerer alle prisvinnerne, og spesielt

Vebjørn Hegdal ​med Idrettsprisen - Aktiv utøver 2020 og

​Anne-Lise sage med Idrettsprisen - Frivillig 2020.

-----------------------------------------------

16.9.2020 - LAM-midler er utbetalt
3 175 942 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) er fordelt.
Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

-----------------------------------------------

15.9.2020 - Utlysning av spillemidler "Inkludering i idrettslag" del 2 2020

Idrettslagene i Larvik inviteres til å søke på disse midlene: 

Søknad om tilskudd til Inkludering i idrettslag 2020

Frist 30.09.20. Se utlysningsbrev for mer informasjon.

-----------------------------------------------

Årsmøte Larvik Idrettsråd 18. juni
Her finner dere saksdokumenterinnkalling og påmelding.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2020

-----------------------------------------------

03.06.20 -Spillemidler 2020 - 10,9 millioner til Larvik

detaljer finner du her

-----------------------------------------------

20.05.20 - Driftstilskudd fra Larvik kommune

-----------------------------------------------

9 råd til våre idrettslag


Råd 1 - 9 passer også for våre idrettslag

"Vi oppfordrer alle idrettslag som eier og driver egne idrettsanlegg om å holde disse stengt. At noe er stengt betyr at de ikke skal brukes. Vi ber alle hjelpe til med å overholde at stengte idrettsanlegg ikke er i bruk."

-----------------------------------------------

Norsk idrett og frivilligheten mottar 600 millioner i strakstiltak fra regjeringen

-----------------------------------------------

Husk å søke om tilskudd fra Larvik Kommune innen 15. mars!

-----------------------------------------------

Siste nytt fra valgkomiteen til idrettslagene i Larvik

-----------------------------------------------

28. januar klokken 18, inviterer Larvik Idrettsråd til foredrag med Dag Vidar Hanstad - Les invitasjonen, Hold av datoen!

-----------------------------------------------

Momskompensasjon 2019 er fordelt og idrettslagene i Larvik er tildelt 5,3 millioner!

2019

3,2 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2019, er fordelt. Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.
Vestfold idrettsgalla.
Viser til invitasjon til 100 års fest og idrettsgalla 2. november 2019. Vet du om en idrettsutøver, trener eller klubb som fortjener heder og ære, så må du sende inn forslag på kandidat innen 26.9!


Kartoversikt idrettslag

Lyst på en skitur: sjekk løypestatus
skisporet.no​

ÅrshjulHer finner dere en oversikt over viktige datoer!

Skatt for idrettslag.


Oppdaterte satser


Støtteordninger (NIF)


Klikk her for mer info

Felles medlemssystem (NIF)


Klikk her for mer info


Inkluderingskoden.no


Klikk her for mer info

Kalender


 

Idrettens IT-løsninger

NIF IT

Viktig informasjon fra NIF IT
om idrettens løsninger

MinIdrett

Min idrett, din personlige side inn mot
idrettens medlemsregister og idrettssystemene.

Klubbadmin

KlubbAdmin, Idrettens løsning for
medlemsadministrasjon.. Forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer.
NIF TILBYR GRATIS IMPORT I KLUBBADMIN

sportsadmin

SportsAdmin, laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett.

Store lovnader til idretten

fanesak1


fanesak2


Larvik Idrettsråd