Larvik idrettsrådStrømstøtte: Husk søknadsfrist 24. mai klokken 13.00

Idretten får 4 millioner fra fylket til ENØK-tiltak

Kun ett idrettslag i Larvik vil få 174 000 kroner. Midlene skal brukes på å igangsette prosjekter for solenergi på idrettsbygg.

Søknadsfristen er 31. maiSe kriterier og søknadsskjema

Protokoll fra årsmøte den 25. april.


Husk å nominere kandidater til kommunens Hederspriser, frist 1. mai!

Påmelding Borgertoget 17. mai - frist 12. april!

Husk å søke om spillemidler til utstyr, frist 15. mars 2023

(Det er sendt ut e-post til klubbene 21.2.23​)

Husk å søke om drift- og aktivitetstilskudd fra Larvik kommune! Fristen er 15. mars.

Strømming av barne- og ungdomsidretten

Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) sier nei til strømming av kamper i idrettshaller og idrettsanlegg for de under 18 år, inntil etiske og prinsipielle spørsmål er avklart, og idrettens retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett er revidert.

Retningslinjer for filming av barne- og ungdomsidretten

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Søknadsperioden er fra 18.1.23 – 15.2.23

Idrettslagene i Larvik ble tildelt 5,9 millioner i vare- og tjenestemomskompensasjon desember 2022!
Se oversikten over tildelte beløp.

Invitasjon fra Larvik kommune: Fagdag mot mobbing onsdag 18.januarØnsker alle et aktivt og godt nyttår!

Takk for god god deltagelse på klubbmøte 6. desember.

Her finner dere presentasjonen


Ekstraordinært kretsting ble avholdt 30.11.2022:

Det var 75 delegater. 40 stemte for å beholde dagens situasjon, 
35 stemte mot å oppløse Vestfold og Telemark idrettskrets
og søknad om opptak av to nye idrettskretser til NIF


INVITASJON

Larvik idrettsråd inviterer til klubbmøte med julemiddag 6. desember kl. 18-21


Frivillighetsfest i Sliperiet, 5. desember kl. 18-20 - Klikk for påmelding!​


25.11.2022​

Idrettens festaften: Takk for en flott feiring av både topp- og breddeidretten i Vestfold og Telemark.

Idrettens festaften 2022 Vestfold og Telemark - Fredag 25.11 (Frist 17.11)

Minner også om Invitasjon til å nominere kandidater til priser!


12.11.2022

Vi gratulerer årets mottakere av kommunens honnørpriser

⭐️ Larvik kommunes idrettspris, frivillig 2022: Einar Knutsen

⭐️ Larvik kommunes idrettspris, aktiv utøver 2022:

Kristin Melby Jacobsen ​Velkommen til temakveld for frivilligheten
Torsdag 28.4.2022 kl. 18-20:30 i Sliperiet!
Link til påmelding og program, frist 25.04.22

  Digitalt innspillsmøte 8. mars kl. 17:00-19:00 - Månejordet/gamle E18,
  link til
  Påmelding - maks 2 pr. klubb

  Kartlegging av anleggsbehov: Link til spørreskjema, frist 7.3.2022

  Godt nyttår!
  22.12.2021
  Vi ønsker dere en riktig god jul, og takker for tålmodig innsats i 2021.

  15.12.2021
  NYE INNGRIPENDE TILTAK FOR IDRETTEN​

  Fra og med 15. desember gjelder nye nasjonale smittevernsregler
  som også berører idrettshverdagen.


  14.12.2021
  ​STRØMPRISER

  Behov for støttetiltak for idrettslag som eier idrettsanlegg​

  Momskompensasjonen for 2021 er fordelt,
    - 5,3 millioner ​til idrettslagene i Larvik!

  Les hele saken på idrettsforbundet.no

  SAKSDOKUMENTER  Årsmøte i Larvik idrettsråd 29.04.21 
  Årsmøte i Larvik idrettsråd er berammet til 29.4.21 (Digitalt)
  Spillemidler til utstyr 2020 - søknadsfrist 10.03.21
  Årsmøter i idrettslag, NIF har utsatt fristen 15. juni 2021.
  NIF har utarbeidet en veileder for gjennomføring av skriftlig og digitalt årsmøte.

  03.01.21
  Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene.

  Momskompensasjonen for 2020 er fordelt,
  og 5,2 millioner ​er utbetalt til idrettslagene i Larvik.​
  Totalt er det utbetalt 622.2 millioner​.


  Larvik kommunes honnørpriser ble utdelt 4.11.20.

  Tusen takk for et fantastisk arrangement!

  Vi gratulerer alle prisvinnerne, og spesielt

  Vebjørn Hegdal ​med Idrettsprisen - Aktiv utøver 2020 og

  ​Anne-Lise Saga med Idrettsprisen - Frivillig 2020.

  -----------------------------------------------

  16.9.2020 - LAM-midler er utbetalt
  3 175 942 millioner i Lokale aktivitetsmidler (LAM) er fordelt.
  Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.

  -----------------------------------------------

  15.9.2020 - Utlysning av spillemidler "Inkludering i idrettslag" del 2 2020

  Idrettslagene i Larvik inviteres til å søke på disse midlene: 

  Søknad om tilskudd til Inkludering i idrettslag 2020

  Frist 30.09.20. Se utlysningsbrev for mer informasjon.

  -----------------------------------------------

  Årsmøte Larvik Idrettsråd 18. juni
  Her finner dere saksdokumenterinnkalling og påmelding.

  ÅRSMØTEPROTOKOLL 2020

  -----------------------------------------------

  03.06.20 -Spillemidler 2020 - 10,9 millioner til Larvik

  detaljer finner du her

  -----------------------------------------------

  20.05.20 - Driftstilskudd fra Larvik kommune

  -----------------------------------------------

  9 råd til våre idrettslag


  Råd 1 - 9 passer også for våre idrettslag

  "Vi oppfordrer alle idrettslag som eier og driver egne idrettsanlegg om å holde disse stengt. At noe er stengt betyr at de ikke skal brukes. Vi ber alle hjelpe til med å overholde at stengte idrettsanlegg ikke er i bruk."

  -----------------------------------------------

  Norsk idrett og frivilligheten mottar 600 millioner i strakstiltak fra regjeringen

  -----------------------------------------------

  Husk å søke om tilskudd fra Larvik Kommune innen 15. mars!

  -----------------------------------------------

  Siste nytt fra valgkomiteen til idrettslagene i Larvik

  -----------------------------------------------

  28. januar klokken 18, inviterer Larvik Idrettsråd til foredrag med Dag Vidar Hanstad - Les invitasjonen, Hold av datoen!

  -----------------------------------------------

  Momskompensasjon 2019 er fordelt og idrettslagene i Larvik er tildelt 5,3 millioner!

  2019

  3,2 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2019, er fordelt. Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.
  Vestfold idrettsgalla.
  Viser til invitasjon til 100 års fest og idrettsgalla 2. november 2019. Vet du om en idrettsutøver, trener eller klubb som fortjener heder og ære, så må du sende inn forslag på kandidat innen 26.9!


  Kartoversikt idrettslag

  Årshjul

  Sjekkliste årsmøte.

  Her finner dere en oversikt over viktige datoer!(Excel)

  Skatt for idrettslag.


  Oppdaterte satser


  Støtteordninger (NIF)


  Klikk her for mer info

  Felles medlemssystem (NIF)


  Klikk her for mer info


  Inkluderingskoden.no


  Klikk her for mer info

  Kalender   

  Idrettens IT-løsninger

  NIF IT

  Viktig informasjon fra NIF IT
  om idrettens løsninger

  MinIdrett

  Min idrett, din personlige side inn mot
  idrettens medlemsregister og idrettssystemene.

  Klubbadmin

  KlubbAdmin, Idrettens løsning for
  medlemsadministrasjon.. Forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer.
  NIF TILBYR GRATIS IMPORT I KLUBBADMIN

  sportsadmin

  SportsAdmin, laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett.

  Store lovnader til idretten

  fanesak1


  fanesak2


  Larvik Idrettsråd