Larvik idrettsråd

Nå kan dere søke om strømstøtte for 1. kvartal 2024! Frist 15.05.2024 kl. 13. Klikk for mer informasjon​


Ekstrainnsats -deltagelse - fordeling av tilskudd 2024 

Larvik idrettsråd har fordelt kr. 1.022.507,- den 19.03.2024.

Se fordeling til deres idrettslag her.

Årsmøte 15.04.2024

Strømstøtte for 3. og 4. kvartal 2023! Frist 28.02.2024 kl. 13. Klikk for mer informasjon


Alle idrettslag må oppdatere lovnormen sin.

Les hele saken her​


Grønt Lys for idretten! Frist 31.03.2024

Les mer her 

Spillemidler til utstyr - søknadsfrist 06.03.2024

Les mer her


Frivillighetsuka uke 5

I uke 5 får frivilligheten en unik mulighet til økt kunnskap og kompetanse. Tirsdag 30. januar til torsdag 1. februar bør dere holde av tid i kalenderen! Påmeldingsfrist er mandag 22. januar!
Se program og påmelding her.

Godt nytt år!

​Se alle støtteordningene for 2024

Momskompensasjonen 2023

​51 idrettslag fikk over 6,6 millioner i momskompensasjon. Se tildelingen til ditt idrettslag her.

Grønt lys for idretten: 7,5 millioner er delt ut i runde 2.

Neste tildelingsrunde starter 1. februar med søknadsfrist 31. mars 2024. Her har idrettslag og kommuner som ennå ikke har søkt støtte, mulighet til å søke. 

Idrettsstyret vedtok den 13. november reviderte retningslinjer for strømming i norsk idrett.

Les hele saken


Idrettens festaften ble avholdt 10. november, i et fullsatt Oseberg kulturhus.

13 priser ble delt ut​! Vi gratuler alle prisvinnere og de nominerte! 

Spesielt moro var det at Heidi Løke ble tildelt Vestfold og Telemark idrettskrets hederpris.

​Les mer på VTIKs nettsider. Alle vinnerne kan du se her.

Husk å nominere kandidater når dette åpnes opp for dette i 2024!

Tidligere nyheter i saken:​

I forbindelse med idrettens festaften 10. november i Tønsberg skal det deles ut priser for fremragende idrettsprestasjoner, gode idrettsanlegg og kompetente trenere, for å nevne noen. Se oversikt over kategorier, nominasjonsskjema og kriterer

Nominasjonsprosessen ble avsluttet 15.10.2023.​

Nominering til Konrad Eriksen ildsjelpris 2023. Kandidater kan nomineres i dette skjemaet. Frist er 22.10.23. Se statutter.

Vestfold og Telemark idrettskrets ærespris 2023. Frist 23.10.2023


09.10.23 Lokale AktivitetsMidler (LAM) midler er fordelt.

Larvik er tildelt kr. 3,7 millioner. Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her. For detaljert fordeling se excel-fil​.

Bli med på Frivilligbørs 20. september!​

Søknadsfrist 6. september. Over 100 avtaler ble inngått på Frivilligbørs


Larvik idrettsråd inviterer til idrettspolitisk debatt 14. august.

Klikk for mer informasjon og påmelding

Se omtale av debatten i ØP

Bli med på å gjøre en forskjell - Søk Miljøfondet!

Søknadsfrist 15. september.

Idrettslag og idrettsråd mottar 446,5 mill. kroner i Lokale Aktivitetsmidler for 2023


Larvik er tildelt kr. 3,7 millioner. Midlene fordeles av idrettsrådene til idrettslagene etter 15. august. 


Ekstrainnsats deltagelse 2023 - utbetalt ca. 10.7.23

Larvik idrettsråd har fordelt 1,3 millioner

Her finner dere mer informasjon:


Idretten får 4 millioner fra fylket til ENØK-tiltak

2 idrettslag i Larvik tildeles 174 000 kroner. Midlene skal brukes på å igangsette prosjekter for solenergi på idrettsbygg.


Spillemidler til anlegg 2023

Larvik ble tildelt 12,6 millioner til 31 anlegg. 

Se oversikt over fordelingen til 20 idrettslagseide anlegg og 11 kommunale anlegg.

TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2023, utbetalt 21.6.23

47 idrettslag har mottatt tilskudd på 9 millioner. 
Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under:​


Datatilsynet har publisert ny veileder for strømming av barne- og ungdomsidrett

Strømstøtte: Husk søknadsfrist 24. mai klokken 13.00

Protokoll fra årsmøte den 25. april.


Husk å nominere kandidater til kommunens Hederspriser, frist 1. mai!

Påmelding Borgertoget 17. mai - frist 12. april!

Husk å søke om spillemidler til utstyr, frist 15. mars 2023

(Det er sendt ut e-post til klubbene 21.2.23​)

Husk å søke om drift- og aktivitetstilskudd fra Larvik kommune! Fristen er 15. mars.

Strømming av barne- og ungdomsidretten

Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) sier nei til strømming av kamper i idrettshaller og idrettsanlegg for de under 18 år, inntil etiske og prinsipielle spørsmål er avklart, og idrettens retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett er revidert.

Retningslinjer for filming av barne- og ungdomsidretten

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Søknadsperioden er fra 18.1.23 – 15.2.23

Idrettslagene i Larvik ble tildelt 5,9 millioner i vare- og tjenestemomskompensasjon desember 2022!
Se oversikten over tildelte beløp.

Invitasjon fra Larvik kommune: Fagdag mot mobbing onsdag 18.januarTidligere nyheter

Kartoversikt idrettslag

Årshjul

Sjekkliste årsmøte.

Her finner dere en oversikt over viktige datoer!(Excel)

Skatt for idrettslag.


Oppdaterte satser


Støtteordninger (NIF)


Klikk her for mer info

Felles medlemssystem (NIF)


Klikk her for mer info


Inkluderingskoden.no


Klikk her for mer info

Kalender 

Idrettens IT-løsninger

NIF IT

Viktig informasjon fra NIF IT
om idrettens løsninger

MinIdrett

Min idrett, din personlige side inn mot
idrettens medlemsregister og idrettssystemene.

Klubbadmin

KlubbAdmin, Idrettens løsning for
medlemsadministrasjon.. Forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer.
NIF TILBYR GRATIS IMPORT I KLUBBADMIN

sportsadmin

SportsAdmin, laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett.

Store lovnader til idretten

fanesak1


fanesak2


Larvik Idrettsråd