Logo

 

Brev fra valgkomiteen til idrettslagene i Larvik

Larvik, den 04.03.2020


TIL ALLE IDRETTSFORENINGER I LARVIKLARVIK IDRETTSRÅD: VALG AV STYRE 2020


Årsmøte er berammet til onsdag 22. april 2020, kl. 18 på Quality Hotel Grand Farris


Årsmøte i Larvik idrettsråd skal velge følgende tillitspersoner:

Leder 1 år

Nestleder 2 år

3 styremedlemmer 2 år

1 vara 2 år (tidligere 2)

3 kontrollutvalg, inkl. 1 vara 2 år (tidligere 2 revisorer)


Bedriftsidrettslagene velger et styremedlem med varamedlem.


Valgkomiteen for Larvik Idrettsråd 2019-20, ber om forslag til kandidater til alle verv som er på valg for neste periode.


Alle foreninger bes aktivt drøfte mulige kandidater til aktuelle tillitsverv. Kandidatene må oppfylle idrettsforbundets lov § 2.5 bl.a. være over 15 år, ha vært medlem av representasjonsberettiget (idretts)lag eller ledd i minst en måned og ikke skylde kontingent.

I tillegg er det viktig for den videre utvikling av organisasjonen at vi finner driftige kandidater.


Forslag til kandidater sendes valgkomiteen innen

23. mars 2020.


Forslag sendes til:

Knut Gjertsen e-post: halsenif@online.no, eller mobil: 980 83 309


med minst følgende opplysninger:

Kandidatens navn, fødselsdato, yrke, adresse, telefonnummer, klubbtilhørighet, evt. nåværende og tidligere verv i idretten og evt. idrettsaktivitet pluss andre opplysninger som er spesielt relevante for kandidaturet.


Forslagsstillers navn, adresse, telefonnummer og klubbtilhørighet.

Bruk gjerne vedlagte skjema (link nederst på siden).

Etter årsmøte 24. april 2019 har Larvik Idrettsråds styre hatt følgende sammensetning:


Funksjon

Navn

Klubb

2019

Status 2020

Leder

Ann-Kristin Aanstad

Larvik Padleklubb

1 år

På valg

Nestleder

Nils Morten Halvorsen

Tjølling IF

(1 år)

På valg

Styremedlem

Bjørn Omholt

Larvik Bueskyttere

(1 år)

På valg

Styremedlem

Einar Knutsen

IF Fram

(1 år)

På valg

Styremedlem

Anita Simensen Holthe

Spkl Stag

2

Ikke på valg

Styremedlem

Øyvind Broager Grøn

Nanset IF

2

Ikke på valg

Styremedlem

Anne Kristin Akselsen

Svarstad IL

(1 år)

På valg

Vara - 1

Geir Anton Haga

Larvik Turn & IF

1 år

På valg

Vara - 2

Roger Sten Andersen

Nesjar IF

1 år

På valg

Repr. bed. idr.

Oppnevnes av bedr. idr.


1 år

På valg

Vara. bed. idr.

Oppnevnes av bedr. idr.


1 år

På valg


Revisor 1

Arild Wirgenes

Nanset IF

1 år

På valg

Revisor 2

Stig Lomme

Larvik orienteringsklubb

1 år

På valg


Kontaktinfo Styret 2019-2020 (larvikir.no)

Vennlig hilsen

forValgkomiteen 2019-2020:


Rolle

Navn

E-post

Klubb

Leder

Knut Gjertsen

halsenif@online.no

Halsen IF

Medlem

Else Marie Tangen Smith

else-marie@larvikturn.no

Larvik Turn & IF

Medlem

Håkon Gogstad

haakongogstad@hotmail.com

Sporty IL

Vara

Frank Martiniussen

bordtennisbutikken@yahoo.no

Larvik Bordtennisklubb

BAKGRUNNSSKJEMA FOR KANDIDATER TIL STYRET I

LARVIK IDRETTSRÅD 2020

Link til nedlastning av dokumentet

 

Skjemaet sendes: Knut Gjertsen e-post: halsenif@online.no

Husk: Forslagsstillers navn, adresse, telefonnummer og klubbtilhørighet.

Larvik Idrettsråd